Rólunk

Küldetésünk

A Teérted Keresztény Misszió egy olyan családias, vidám közösség amely…
 • érzékelhetővé teszi Isten szeretetét a Dunaharasztin és a környező településen élő gyermekek és szüleik számára,
 • megismerteti az Isten családjába tartozás örömeit, áldásait,
 • a Biblia alapján növekszik Isten ismeretében, hogy
  Krisztus jelleme formálódjon ki benne, és felkészült, elkötelezett legyen Isten dicsőségére, Szentlélek által!

Értékeink

 • Biblia alapú Krisztusi identitás
 • Krisztus szeretetének és szabadításának megélése
 • Hitelesség
 • Ajándékorientált szolgálat
 • Relevancia és kiválóság
 • Család

TEÉRTED

TE vékenységünkkel hasznos részei legyünk városunknak
É szrevenni mások szükségeit és együtt érzőnek lenni.
észesei lenni Krisztus családjának, szeretetközösségben.
anulni és Tanítani az embereket az életre, Krisztus ismeretére
vangélium jó hírét továbbadni
icsérni a Teremtőt

​Hisszük, hogy Isten arra hívott el minket, hogy képviseljük őt világunkban, szorosabban véve a városunkban. ​

TEÉRTED Megváltó Jézusunk!
és
TEÉRTED aki ezt olvasod!

``Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok``

Biblia, Jakab levele 4:8